Edukacja

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- kierunek
Psychologia Kliniczna oraz Psychologia Pracy. W toku kształcenia podyplomowego uzyskałam tytuł Certyfikowanego Specjalisty Terapii Uzależnień oraz Certyfikowanego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Następnie po zrealizowaniu programu specjalizacji Ministerstwa Zdrowia z zakresu specjalizacji z Psychologii Klinicznej uzyskałam tytuł Certyfikowanego Specjalisty Psychologii Klinicznej. Jestem Superwizorem Aplikantem PTP od roku 2019.

Doświadczenie

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu procesu diagnozy, terapii indywidualnej oraz grupowej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Pracuję zgodnie z zasadami etyki i regularnie uczestniczę w superwizji indywidualnej i grupowej.