Konsultacje

Konsultacje do terapii – obejmują kilka pierwszych spotkań w celu zebrania informacji niezbędnych do postawienia diagnozy, ustalenia celów do psychoterapii oraz zawarcia kontraktu regulującego charakter i warunki współpracy w terapii. Podczas tych spotkań pacjent ma również okazję poznać terapeutę i jego styl pracy.
Czas trwania: 45-60 min.
Koszt: od 140 zł